Inne laboratoryjne materiały filtracyjne

Filtr przepływowy wentylacyjny powietrza (PTFE 50mm)

Służy do sterylizacji i filtracji powietrza, odpowietrzania autoklawów, sterylnej wentylacji zbiorników, zabezpieczeniu pomp próżniowych przed zawilgoceniem i in.

Jesteś zainteresowany innymi laboratoryjnymi materiałami filtracyjnymi?