“Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w FILTRAKON Leszek Skrzypiec

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”) FILTRAKON Leszek Skrzypiec informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: FILTRAKON Leszek Skrzypiec z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Łąkowej 11, NIP: 634-112-44-91, REGON: 272603294, tel.: 32 7823064,
  e-mail: biuro@filtrowanie.com.pl,
 2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia ofert, realizacji zamówień, umów, dokumentacji księgowo-handlowej oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną i pocztową, na podstawie art. 6 ust.1 pkt b RODO,
 3. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/ zleceniobiorcy FILTRAKON Leszek Skrzypiec. Dane mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom/ kategoriom podmiotów: firmy realizujące obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu,
 4. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług na Pani/ Pana rzecz oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego,
 6. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 7. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeżeli uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług na Pani/ Pana rzecz,
 9. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
 10. Prowadzenie dalszej korespondencji elektronicznej bądź też nieprzesłanie wiadomości zawierającej oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie, zostaje uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.”