Technologie uzdatniania wody

W naszej wieloletniej praktyce spotykaliśmy się często z sytuacją, kiedy klient oczekiwał natychmiastowej odpowiedzi – podania ceny na urządzenie, które rozwiąże jego problem.

Jakże często okazywało się, że to pytanie to dopiero początek długich rozmów.

Można przyrównać klienta kontaktującego się z nami w sprawie uzdatnienia, „wyleczenia” jego wody, do pacjenta przychodzącego do lekarza po poradę. Żeby pomóc, najpierw trzeba zrobić dokładny wywiad na czym polega problem, z czym klient do nas przychodzi, co mu doskwiera z jego wodą.

Na tej podstawie, często również uzupełnionej o konieczne badanie / analizę wody, dobieramy odpowiednią technologię uzdatnienia wody (zastanawiamy się jak ją „wyleczyć”). Następnie dobieramy naszym zdaniem, kierując się naszym doświadczeniem, rodzaj urządzeń najbardziej odpowiednich dla tej wody i tej technologii.

Często potrzebny jest projekt, wyliczenie wielkości urządzenia i dopiero wówczas możemy określić koszt takiego przedsięwzięcia, a więc ofertę cenową.

Bazując na naszym 20-letnim doświadczeniu dokładamy wszelkich starań, aby efekt naszych działań był jak najlepszy i klient był zadowolony.

Niemniej trzeba sobie zdawać sprawę, że podobnie jak w przypadku lekarza, któremu nie zawsze udaje się wyleczyć całkowicie chorobę, nie zawsze jest też możliwe „całkowite wyleczenie wody”, poprawienie jej jakości do stanu idealnego, uwzględniając jeszcze przy tym wielkość nakładów finansowych, które klient jest gotów ponieść.

Najczęściej jednak poprawa parametrów wody jest tak znacząca, że satysfakcjonuje klienta i jest on świadom, że uzyskano najlepszy efekt, jaki w danych warunkach (uwzględniając również aspekt ekonomiczny) można osiągnąć.

Poniżej pragniemy Państwa zapoznać z najczęściej stosowanymi technologiami uzdatnienia wody.