Dobór filtrów przemysłowych

Kwestia rzetelnego doboru właściwego typu filtra przemysłowego do danej aplikacji nie jest sprawą prostą i łatwą.

Na etapie projektowania instalacji, w której ma być zabudowany filtr przemysłowy, konieczna jest współpraca projektanta, technologa i dostawcy filtra. Projektant sprawuje pieczę nad całą instalacją nad wszystkimi jej elementami tak, aby pracowały one wszystkie razem zgodnie, jako jedna całość. Dlatego projektant posiada wiedzę o różnych parametrach pracy instalacji, narzucających wymagania wobec przyszłego filtra, np. wydajność filtra (maksymalny przepływ cieczy), przyłącza filtra (wejście/ wyjście filtra), miejsce zamontowania filtra i in. Często jednak projektant nie posiada wiedzy na temat filtrowanego medium jak np. co stanowi zanieczyszczenia, czy są to cząstki twarde czy miękkie, czy włókniste, czy foremne, czy mające tendencje do sklejania, jaka jest ilość zanieczyszczeń, jaki jest odczyn (pH cieczy filtrowanej), jaka jest wymagana dokładność filtracji itd. Te informacje posiada technolog i jego udział we właściwym doborze filtra jest nie do pominięcia.

Żaden rzetelnie podchodzący do swojej pracy dostawca filtra bez tych informacji nie jest w stanie odpowiedzialnie zaoferować filtra. Nie można złożyć rzetelnej oferty a później dostarczyć filtr tylko w oparciu o wydajność filtra, wielkość jego przyłączy i mikronaż wkładu.

Dopiero po uzyskaniu pełnego wywiadu, prawidłowych założeń projektowo-technologicznych doradca techniczny jest w stanie dobrać filtr przemysłowy.
To od doświadczenia, wiedzy i rzetelności doradcy zależy czy filtr zostanie prawidłowo dobrany, czy będzie skutecznie pracował i w efekcie czy użytkownik będzie z niego zadowolony.

Nie chodzi bowiem jedynie o prostą sprzedaż filtra i zrobienie tzw. obrotu w sprzedaży.
Wieloletnie doświadczenie (a więc sukcesy ale i czasem porażki, z których wyciągnięto wnioski) jest podstawą doboru typu filtra, a więc wyboru zasady jego działania. Doświadczony doradca wie, że w danym miejscu, przy tych a nie innych warunkach, zanieczyszczeniach, gdzie jeden np. filtr automatyczny sobie nie poradzi, inny filtr samoczyszczący o innej zasadzie działania będzie się bardzo dobrze sprawdzał.

Dlatego tak bardzo ważnym jest, aby współpracować z doświadczonymi i rzetelnymi dostawcami filtrów.

Ścisła współpraca projektanta, technologa i doradcy technicznego jest warunkiem, ale i gwarancją najwłaściwszego doboru filtra przemysłowego do aplikacji, w której ma znaleźć zastosowanie.

Jako dobór filtrów przemysłowych można rozumieć dobór początkowy do instalacji filtracyjnych nowo budowanych lub dobór filtrów w miejsce już istniejących jako tzw. zamienniki.

Aby jak najlepiej móc dobrać zamiennik filtra przemysłowego wody potrzebne są następujące dane:

  • producent filtra/ marka filtra
  • oznaczenie (zestaw liter i cyfr) filtra wody
  • zdjęcie/ rysunek filtra
  • jak najdokładniejszy opis filtra, jeśli brak powyższych danych.

Dobór filtrów nie jest sprawą łatwą i nie zawsze jest możliwe znalezienie zamienników.

Niemniej wielu producentów filtrów przemysłowych wytwarza filtry w pełni kompatybilne i zastępowalne i trudno nawet określić, co jest wówczas oryginałem filtra przemysłowego a co jego zamiennikiem.